TVP1

Bjarne R. Jespersen     Formand  Bjarne R. Jespersen

leif larsen      Kasserer             Leif Larsen

leo dons      Sekretær          Leo Dons

joergen lauritsen       Bestyrelsesmedlem    Jørgen Lauritsen

profil       Bestyrelsesmedlem    Leif Hansen

  20120327 3779 a ram arne abrahamsen     Suppleant Arne Abrahamsen